Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

L.S.

 

De Algemene Ledenvergadering van de ATC Veenhorst vindt plaats op Dinsdag 25 februari om 20.00 uur in het restaurant van de sporthal “Schelfhorst”.

Ik nodig u van harte voor deze vergadering uit.

De agenda voor de vergadering vindt u hieronder.

De financiële informatie en de begroting liggen een half uur vóór het begin van de vergadering voor u klaar.

Ik hoop u op 25 februari te zien

Met vriendelijke groet

Rein van Waveren

Voorzitter ATC Veenhorst

 

Wilt u alstublieft een functie in het bestuur overwegen?

In het verslag van het bestuur zie dat het bestuur vrijwel volledig vernieuwd moet worden; er ontbreken nog twee bestuursleden. De taken zijn voorlopig verdeeld. Het kan zijn dat u voor uzelf een mogelijkheid ziet. Wilt u dan alsjeblieft vóór de algemene ledenvergadering een oriënterend gesprek voeren met Jeroen Ongering (0546-871949) óf Rein van Waveren (615105025)?

 

AGENDA

1.         Opening;

2.         Mededelingen en ingekomen stukken;

3.         Verslag ALV 12 maart 2013;

4.         Jaarverslag seizoen 2013 namens het bestuur;

a.         Verslag

b.        Commissieverslagen (zie ook de website);

c.         Balans en resultaten;

d.        Kascommissie en decharge penningmeester;

e.        Decharge bestuur.

5.         Vaststelling contributie seizoen 2014

6.         Begroting 2014

7.         W.v.t.t.k

8.         Samenstelling bestuur en commissies 2014

a.          Aftredend

b.         Benoemingen

c.          Structuur

9.         Rondvraag

10.     Sluiting

 

 

VERSLAGEN

1.         Verslag ALV 2013

2.         Verslag Activiteiten commissie

3.         Verslag Competitie

4.         Verslag van het Bestuur

5.         Verslag Jeugd commissie

6.         Verslag Kascommissie

7.         Verslag Parkcommissie

8.         Verslag Toernooicommissie

Pin It

Comments are closed.