The Shamrock Winter Inn


Dit gezelligheidstoernooi voor senioren (vanaf 18 jaar) dat genoemd is naar de sponsor, The Shamrock Irish Pub & Restaurant wordt gespeeld in 2 sessies. De voorjaarssessie van half januari tot en met half maart en de najaarssessie van half oktober tot half december. Elke sessie beslaat 10 zondagen. Afhankelijk van de deelname wordt er gestart om 09.30 uur en vinden de laatste wedstrijden om 18.30 uur plaats. The Shamrock Winter Inn wordt binnen gespeeld, in de hal bij ATC Veenhorst.

Aan het toernooi kunnen uitsluitend dubbels meedoen. Bij voldoende deelname kan er in alle categorieën en speelsterktes worden deelgenomen. Ieder koppel speelt 5 wedstrijden van 1 uur. Bij inschrijving kunnen verhinderingen worden doorgegeven. Zodra de planning vast staat dient men bij verhindering zelf voor een invaller te zorgen.

Inschrijving staat open voor iedereen. Ook als je geen lid bent van een vereniging maar je kunt wel een leuk balletje slaan, kun je meedoen. Inschrijven is mogelijk in maximaal 2 onderdelen.

Dit jaar is er een inschrijfgeld vastgesteld van € 25,00 per persoon per onderdeel, maar dit kan per sessie verschillen. De bijdrage is afhankelijk van de huur van de hal en deze wordt bepaald door het Sportbedrijf Almelo.

Onze sponsor stelt aan het eind van elke sessie een cadeaubon ter beschikking voor elke poulewinnaar. Deze is te besteden bij The Shamrock, ook wel genoemd de tweede huiskamer van Almelo, waar iedereen, jong en oud naar binnen stapt en waar de sfeer ongedwongen is. Kijk voor meer informatie op www.theshamrock.nl

Afgelopen jaren is het deelnemersveld enorm gegroeid. Gemiddeld deden er zo’n 105 koppels mee, met deelnemers van meer dan 10 verenigingen.

The Shamrock Winter Inn wordt gespeeld volgens de regels van de KNLTB, maar is geen DSS toernooi.

Inschrijven kan via www.toernooi.nl of via hjvgoor@gmail.com. Voor meer informatie kunt u terecht bij ondergetekende.

Met sportieve groet,

Joke van Goor

Tel. 0546-871123 / 06 – 50 60 33 21