logo atc veenhorst

Sinds 2018 is het mogelijk om bij ATC Veenhorst padel te spelen! Wat padel is en hoe je het kan spelen lees je hier.

Het spel
Padel deelt spelelementen met tennis en squash. Tennis en padel hebben dezelfde puntentelling en spelindeling in games en sets. Net als bij squash is de wand van de kooi onderdeel van het spel. Alhoewel padel een enkelspel kent, wordt bijna uitsluitend het dubbelspel gespeeld. Omdat niet door een lijn, maar door een wand de grenzen van het speelveld worden bepaald is er voor het enkelspel een andere padelbaan met kleinere kooi. ATC Veenhorst bouwt twee padelbanen die geschikt zijn voor het dubbelspel. De kooi is 20m bij 10m en bestaat uit hekwerk en glazen panelen.

Een aantal spelregels

Service

  • De service wordt onderhands gespeeld nadat de speler de bal eenmaal heeft laten stuiteren achter de servicelijn.
  • De bal moet over het net in het servicevak diagonaal tegenover de serverende speler gespeeld worden en mag na in dat vak gestuiterd te hebben de glaswand raken, maar niet het hekwerk.

Tijdens de rally

  • De bal mag direct, of na eenmaal gestuiterd te hebben, gespeeld worden. De bal moet over het net gespeeld worden. Raakt de bal de kooi (hekwerk, of glas) voor de stuit, dan is de bal uit.
  • Na de stuit mag de bal hekwerk, of glaswand raken en daarna gespeeld worden.
  • De bal mag via de glaswand gespeeld worden, maar niet via het hekwerk.

Het klinkt lastiger dan het is. Er is op internet uitgebreide uitleg van de spelregels en spelvormen te vinden. Bijvoorbeeld:

Het spel is gemakkelijk aan te leren. Er is, in tegenstelling tot tennis, niet veel technische training nodig om toch te kunnen genieten van een leuke partij. Dat maakt het een laagdrempelige sport. Ook voor niet-tennissers. Natuurlijk is enig balgevoel voordelig en uiteraard stijgt het spelniveau met de ervaring en het talent van de spelers.
Kijk maar eens naar het spel van professionals:

Ballen en rackets
De bal is ongeveer net zo groot als een tennisbal. Er zijn officiële specificaties waaraan de ballen moeten voldoen. Zo moet een padelbal bv. minstens 135cm hoog komen na de stuit als deze valt van 2,54m hoog. Er zijn tennisballen die aan alle vereisten voldoen, maar het is handiger om simpelweg met padelballen te padellen.

De racket lijkt niet erg op een tennisracket. Er zijn verschillende soorten en maten die variëren in gewicht, grootte, zwaartepunt en vorm (rond, druppelvormig en afgeplat). Voor elk speltype en spelniveau is er een racket. Door beginnende spelers wordt over het algemeen een relatief lichte ronde racket gebruikt vanwege de grote sweet-spot.

Zoveel rackets, zoveel prijzen. Voor advies op maat en training maakt ATC Veenhorst gebruik van de diensten van Padelschool Meijer. De trainers van deze school verzorgen de lessen op onze banen en kunnen advies geven over uitrusting en trainingsmogelijkheden. Online is ook veel informatie te vinden. Bijvoorbeeld hier: ‘Hoe kies je een padel racket?

Uiteraard zijn er officiële specificaties waaraan ballen, rackets en de padelbaan moeten voldoen.

Hoe héét het nu?
Padèl, pèdel, of pádel? Alle varianten (en nog wel meer betrekkelijk bijzondere) worden door elkaar gebruikt. De sport komt uit Mexico en is groot in Spanje, dus wat ze er daar tegen zeggen is richtinggevend. Probleem is, dat ze ook daar padèl en pádel door elkaar gebruiken. Padèl lijkt (bron: youtube) meer gebruikt te worden. Dat is ook de uitspraak die je in Nederland het meeste hoort (zij het dan met een iets grovere tongval dan in het Spaans).

Maar, uiteraard is het belangrijker plezier te hebben in het spelen van het spel dan je zorgen te maken over de correcte uitspraak.

Historie
Een spel spelen is veel leuker dan leren over de geschiedenis van een spel. Dat geldt ook voor padel. Toch geïnteresseerd in de herkomst en uitvinder? Kijk hier op Wikipedia.

Padel in Nederland
De KNLTB organiseert padel in Nederland.

Via de site van de KNLTB kun je snel veel te weten komen over rating, competitie en spelregels.