Lidmaatschap tarieven en voorwaarden


Contributie-bijdragen

(speelseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december)

Senior Lid* €125,- Inclusief lidmaatschap KNLTB
Tennispas
Speelrecht gedurende het gehele jaar (t/m 31 december)
 Junior Lid* Tot het jaar dat ze 8 worden: € 15,–
Tot het jaar dat ze 12 worden: € 35,–
Tot het jaar dat ze 18 worden: € 65,–
Inclusief lidmaatschap KNLTB
Tennispas
Speelrecht gedurende het gehele jaar (t/m 31 december)
Senior Proeflidmaatschap €110,- Dit bedrag is inclusief € 10,00 borg voor een tijdelijk smashboardpasje.

Speelrecht op de banen van ATC Veenhorst voor 6 maanden; 10 Lessen van één van de tennisleraren gelieerd aan de tennisvereniging ATC Veenhorst binnen deze 6 maanden. Na afloop van deze proefperiode wordt uw proeflidmaatschap automatisch omgezet in een lidmaatschap voor het lopende jaar. Indien u geen lid wenst te worden dient u dit binnen de proefperiode via de site aan te geven.

Junior Proeflidmaatschap €80,- Dit bedrag is inclusief € 10,00 borg voor een tijdelijk smashboardpasje.

Speelrecht op de banen van ATC Veenhorst voor 6 maanden; 10 Lessen van één van de tennisleraren gelieerd aan de tennisvereniging ATC Veenhorst binnen deze 6 maanden. Na afloop van deze proefperiode wordt uw proeflidmaatschap automatisch omgezet in een lidmaatschap voor het lopende jaar. Indien u geen lid wenst te worden dient u dit binnen de proefperiode via de site aan te geven.

Donateur €35,- Ondersteunend lid van de vereniging. Geen speelrecht.
Competitie lid €35,- Lid van een andere vereniging. Speelt competitie in een ATC Veenhorst
team. Moet dan ook zijn ingeschreven bij ATC Veenhorst. Krijgt een
ATC Veenhorst tennispas, in te leveren bij afloop van de competitie.
Toestemming van het bestuur vereist. Speelrecht uitsluitend in de
competitieperiode.
Winter lid €65,- Lid van een andere tennisvereniging.
Speelrecht van 1 oktober tot en met 30 maart.
Winterpasje van de ATC Veenhorst, inclusief pasfoto.
Dagpas €5,- Speelrecht op de dag van afgifte.
Huur tennisbaan €15,-
per uur
Tennis-en Padelbanen worden alleen verhuurd als het niet druk is op het park.
Huur padelbaan €25,-
per uur
(inclusief 4 rackets en ballen).
Tennis-en Padelbanen worden alleen verhuurd als het niet druk is op het park.

*) Inclusief lidmaatschap KNLTB exclusief € 15 inschrijfgeld.

Leden betalen per incasso en kunnen dan voor 1, 2 of 4 termijnen per jaar kiezen.

Bij nieuwe leden is de contributie afhankelijk van de startmaand.

Startmaand Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Senior lid 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15
Junior lid < 8 15 13,75 12,50 11,25 10 8,75 7,50 6,25 5 3,75 2,50 1,25
Junior lid <12 35 32 29 26 23 20 17 14 11 8 5 3
Junior lid < 18 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Aanvullende voorwaarden

 • Volgens de KNLTB-reglementen worden alle junioren die dit jaar 18 worden seniorlid.
 • Kinderen jonger dan 13 jaar mogen alleen onder begeleiding van een seniorlid tussen 18.00 en 20.00 uur op de baan.
 • De contributie wordt automatisch geïncasseerd; perioden nader over een te komen.
  Leden, die problemen hebben met betaling in één keer, kunnen hierover contact met de penningmeester opnemen (telefoon: 0546-871901).
 • Alle mutaties moeten vóór 31 december van het lopende jaar gemeld zijn. Worden mutaties doorgegeven na deze sluitingsdatum, zullen € 20,- administratiekosten in rekening gebracht worden, aangezien de bondspasjes dan al besteld en betaald zijn.
 • Lees voor de regels ook het baanregelement.

Lid worden

Wilt u ook lid worden? Vul dan het inschrijfformulier volledig in en wij zullen u registreren als nieuw lid.

Opzeggen

Als u de noodzaak voelt om uw lidmaatschap op te zeggen, dan verwachten we dat u dat zorgvuldig doet. En dit is als volgt:

 • Opzegging moet geschieden voor 31 december van het lopende jaar.
 • Opzeggen als lid kan uitsluitend schriftelijk of per mail aan onderstaande adressen:
  ATC Veenhorst, Postbus 832, 7600 AV Almelo óf
  per e-mail naar ledenadministratie@atc-veenhorst.nl óf
  door gebruik te maken van onderstaand opzegformulier.
 • De opzegging wordt per kerende post (mail) bevestigd. De bevestiging is voor U het bewijs dat we uw bericht hebben ontvangen. Zolang u dit bericht niet ontvangen heeft, bent u nog steeds lid van de ATC Veenhorst met de daarbij behorende rechten en plichten.
 • Te laat opzeggen houdt in, dat u de gehele jaarcontributie verschuldigd bent voor het nieuwe seizoen.

 

Met vriendelijke groet
Margot Ganzeboom (ledenadministratie)

Namens het bestuur
Jeroen Ongering