Lidmaatschap opzeggen


Als u de noodzaak voelt om uw lidmaatschap op te zeggen, dan verwachten we dat u dat zorgvuldig doet. En dit is als volgt:

  • Opzegging moet geschieden voor 31 december van het lopende jaar.
  • Opzeggen als lid kan uitsluitend schriftelijk of per mail aan onderstaande adressen:
    ATC Veenhorst, Postbus 832, 7600 AV Almelo óf
    per e-mail naar ledenadministratie@atc-veenhorst.nl óf
    door gebruik te maken van onderstaand opzegformulier.
  • De opzegging wordt per kerende post (mail) bevestigd. De bevestiging is voor U het bewijs dat we uw bericht hebben ontvangen. Zolang u dit bericht niet ontvangen heeft, bent u nog steeds lid van de ATC Veenhorst met de daarbij behorende rechten en plichten.
  • Te laat opzeggen houdt in, dat u de gehele jaarcontributie verschuldigd bent voor het nieuwe seizoen.

Persoonsgegevens


Lidmaatschap


Akkoordverklaring


Verificatie