logo atc veenhorst

De leerling en trainer dienen zich aan dit lesreglement te houden.

 1. Een lescyclus bestaat uit 10 of 18 lessen. Hiervan kan door de trainer worden afgeweken. Dit zal voor aanvang van de cyclus worden aangegeven.
 2. Een lesuur bestaat uit 45 of 60 minuten training.
 3. Het is aan de trainer om eventuele groepsveranderingen toe te passen.
 4. Bij het inplannen van trainingstijden voor de jeugd wordt alleen rekening gehouden met einde schooltijden.
 5. Uitval leerling is voor eigen rekening.
 6. Uitval regenlessen: Bij 10 lessen: Eerste regenles voor eigen rekening, de rest wordt ingehaald. Bij 18 lessen: Eerste regenles voor rekening trainer, tweede regenles voor rekening leerling, derde regenles voor rekening trainer, etc..
 7. Een theorieles of een alternatieve les is ook een gegeven les.
 8. Bij slecht weer komt de trainer altijd naar de tennisbaan en neemt ter plekke een beslissing over te nemen acties.
 9. Een reeds gestarte les die door weersomstandigheden dient te worden onderbroken wordt in principe niet ingehaald.
  Leerling moet bij afwezigheid de trainer tijdig berichten.
 10. Bij uitval trainer wordt de les altijd ingehaald of er geschiedt restitutie, dan wel wordt er voor een vervangende trainer gezorgd (Dit laatste is niet gegarandeerd).
 11. Facturen worden door de trainer tijdens de eerste of tweede lesweek afgegeven.
 12. Facturen moeten binnen de aangegeven termijn op de factuur worden voldaan.
 13. Betalingsmogelijkheden zijn: A, per bank B, contant.
 14. Als er niet wordt afgebeld door de trainer is er altijd les (zie lesschema).
 15. Bij langdurige blessures (>vier weken) kan in overleg met de trainer een regeling worden getroffen.
 16. Bij onvoldoende deelname kan er worden teruggegaan in tijd of in aantal weken.Ter aanvulling: Bij de planning van de lessen zal er rekening worden gehouden met de reguliere (basis) schoolvakanties. Inhaallessen kunnen echter wel op de zaterdag en/of in de schoolvakanties worden gepland.