logo atc veenhorst

De speler en trainer dienen zich aan dit lesreglement te houden

 1. Een lescyclus bestaat in de zomer uit 18 lessen en in de winter uit 20 lessen. Hiervan kan door de trainer worden afgeweken. Dit zal voor aanvang van de cyclus worden aangegeven.
 2. Een lesuur bestaat uit 50 min.training. Voor 90 min. is dat 75 min.
 3. Het is aan de leraar om eventuele groepsveranderingen toe te passen.
 4. Bij het inplannen van trainingstijden wordt alleen rekening gehouden met einde schooltijden
 5. Uitval leerling is voor eigen rekening.
 6. Uitval regenlessen: eerste regenles voor rekening leraar, tweede regenles voor rekening leerling, derde regenles voor rekening leraar, alle daaropvolgende rekening leerling
 7. Een theorieles of een alternatieve les is ook een gegeven les.
 8. Bij slecht weer komt de trainer altijd naar de tennisbaan en neemt terplekke een beslissing over te nemen acties.
 9. Een reeds gestarte les die door weersomstandigheden dient te worden onderbroken wordt in principe niet ingehaald.
 10.   Leerling moet bij afwezigheid altijd afbellen.
 11.   Bij uitval leraar wordt de les altijd ingehaald of er geschiedt restitutie, dan wel wordt er voor een vervangende leraar gezorgd. (Dit laatste is niet gegarandeerd).
 12.   Betalingen worden door de leraar tijdens de eerste of tweede lesweek aangegeven.
 13.   Betalingen moeten binnen 10 dagen na afgeven rekening worden voldaan.
 14.   Betalingsmogelijkheden zijn: A, per bank B, contant
 15.   Als er niet wordt afgebeld door de leraar is er altijd les.( zie lesschema)
 16.   Bij langdurige blessures (>vier weken) kan in overleg met de leraar een regeling worden getroffen.
 17.   Bij onvoldoende deelname kan er worden teruggegaan in tijd of in aantal weken.

Ter aanvulling:

 • Bij de planning van de lessen zal er rekening worden gehouden met de reguliere schoolvakanties.
 • Het lesrooster zal voor de wintertraining in september voorafgaand bekend worden gemaakt. In maart zal het lesrooster voor de zomer bekend worden gemaakt.
 • Inhaaltraining kan echter wel op de zaterdag en/of in de schoolvakanties worden gepland.

Ohannes Cakmakci (selectietrainer)