logo atc veenhorst

Dit hoort wel

 • Speel in;
 • Speel bij discussie of onduidelijkheid een let. Is er steeds discussie, schakel dan de competitieleider of toernooileiding (hierna ook te noemen: wedstrijdleiding) in;
 • Raadpleeg bij onenigheid de wedstrijdleiding;
 • Geef je tegenstander na een wedstrijd een hand en feliciteer of bedank hem/haar voor het spelen;
 • Gedraag je te allen tijde sportief. Onsportief gedrag van de tegenstander is geen reden om zelf onsportief te zijn. Wijs iemand gerust vriendelijk op zijn/haar onsportieve gedrag. Helpt dat niet, schakel dan de wedstrijdleiding in;
 • Zet je mobiele telefoon uit tijdens een wedstrijd;
 • Als een bal op de andere baan komt, wacht dan de rally op die baan af en vraag dan pas de bal terug;
 • Loop altijd via het hek de baan op en af.

Dit hoort niet

 • Gooien met het racket of andere attributen. Opzettelijk beschadigen of vernielen van een racket of andere attributen op/rond de baan;
 • Het wegtrappen, gooien of wegslaan van een bal, over een omheining of in de richting van een persoon;
 • Vloeken, schelden, uiten van onbehoorlijke taal;
 • Het maken van obscene gebaren;
 • Het bedreigen of molesteren van of het spuwen naar een persoon;
 • Vals spelen;
 • Ruzie maken met de tegenstander;
 • Afval achterlaten op de banen dan wel het park;
 • Onsportief gedrag .

Voor ouders/verzorgers en toeschouwers

Dit hoort wel

 • Stimuleren en promoten sportief gedrag;
 • Aanspreken op onsportief gedrag;
 • Interesse tonen voor de wedstrijden die worden gespeeld;
 • Aanmoedigen mag, maar doe dat gematigd en moedig alle spelers aan;
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor dat van u;
 • Loop weg indien nodig en bekijk de wedstrijd van een afstand.

Dit hoort niet

 • Zich bemoeien met het verloop van de wedstrijd;
 • Coachen terwijl de speler op de baan staat;
 • Onsportief gedrag naar ouders/verzorgers, toeschouwers van de andere partij.