De vereniging


De structuur binnen ATC Veenhorst is georganiseerd op onderstaande manier:

Organigram

 

 

Mededeling:
Er zijn bestuurlijk wat wijzigingen geweest in 2019, maar deze zijn op de site nog niet verwerkt.
Zodra de nieuwe site actief wordt, voorjaar 2020 naar verwachting, wordt de geactualiseerde stand van zaken weergegeven.

Bestuur

Voorzitter
Jeroen Ongering
Hankemaborg 12
7608 DH Almelo
0546 – 871949
06 – 21274699
voorzitter@atc-veenhorst.nl
Penningmeester – competitieleidster – ledenadministratie
Margot Ganzeboom
Biesterweg 21
7608 RN Almelo
0546 – 871901
06 – 43855049
penningmeester@atc-veenhorst.nl
Secretaris
Brigitte van Dam
Wedderborg 38
7608 DA Almelo
0546-860491
secretaris@atc-veenhorst.nl
Activiteiten en toernooien
Joke van Goor
De Patrijs 9
7609 TP Almelo
0546 – 871123
06 – 50603321
hjvgoor@gmail.com
Technische zaken
Peter Koetsier
Havezathe 60
7608 CR Almelo
0546 – 860002
06 – 22553916
p.e.koetsier@gmail.com
Jeugd Commissie
Cornelieke Schiphorst
06-50465673
corneliekeschiphorst@gmail.com
Sponsor Commissie
Ilse en Vincent Groothedde
De Wulp 88
7609 LL Almelo
06-53520166

Activiteiten commissie

Leden:
Peter Koetsier
Joke van Goor

Jeugdcommisie

Bestuurslid:
Cornelieke Schiphorst
06-50465673
corneliekeschiphorst@gmail.com

Commisieleden:
Sophie Gerritsen
Daan Hendriksen

Parkcommissie

Bestuurslid:
Peter Koetsier
0546-860002
p.e.koetsier@gmail.com

Toernooicommissie

Bestuurslid:
Joke van Goor
0546-871123
hjvgoor@gmail.com

Leden:
(TeamCreative Open)
Marvin Oude Avenhuis
Martine Ganzeboom
Sophie Ganzeboom
Lisanne Grobben
Esmee Smienk
Roger Burer

(Club Kampioenschappen)
Iris Borger
Daan Hendriksen
Bjorn Roeloffzen

50+ commissie

Bestuurslid
Joke van Goor
0546 – 871123

Leden
Kees van Asselen 0546 – 819101
Elisabeth Markvoort 0546 – 473636
Annelies Prins 0546 – 868283
Henk Vos 0546 – 866836
Clara de Groot  06-15366596
Anita Staudigel 0546-866181

Padel commissie

Bestuurslid
Peter Koetsier
0546-860002

Leden
Ohannes Cakmakci
Sjors van Ling
Jitze Veenstra
Cees Schoormans
Ruud Hulshof
Jim Kwakkel

Jeugdselectiecommissie

Valt onder Jeugdcommissie

Leden:
Ohannes Cakmakci
Rogier Florijn
Sjors van Ling

Communicatie commissie

Leden:
Marvin Oude Avenhuis
Sjors van Ling
Tom Heuvelman

Sponsor commissie

Bestuurslid:
Ilse en Vincent Groothedde
06-53520166

Kas commissie

Leden:
Elisabeth Markvoort
Jan Ruis

Reserve:
Sjors van Ling

Ledenadministratie

Margot Ganzeboom
Biesterweg 21
7608 RN Almelo
0546 – 871901
06 – 43855049
ledenadministratie@atc-veenhorst.nl

Trainers

Tennistraining:

Ohannes Cakmakci
Kollenveldsweg 11
7607 TV Almelo
06-29202471
o.cakmakci@hotmail.com

Sandra Veldhuis
06-10872861
sandraveldhuis90@gmail.com

Gert-Jan Kortman
06-33693285
tennisschooltwente@gmail.com

Jeroen Renssen
06-12498024

Padeltraining:
Jim Kwakkel
06-51879257
jimkwakkel@gmail.com

WhoZnext Team

Carmen Entjes
Raul Entjes
Anouk Wubbels
Myrthe Grobben
Janne Heuvelman
Niek Wigger
Tomas Wijnen
Maud Weghorst

Ereleden

Bernard Arends
Ans Drosten
Frits Ekkelboom✝
Dick Gijzen
Gerrie Manenschijn
Siny Prinsen
Carla Voogel