Baanregelement


1. Algemeen
1.1. De banen mogen uitsluitend worden bespeeld in tenniskleding en tennisschoenen

1.2. Alleen leden met evt. introducé(s), die een baan hebben gereserveerd met geldige pasjes, hebben toegang tot de betreffende banen. Toeschouwers (ook kinderen) hebben geen toegang tot de banen.

1.3. Drinken mag alleen uit een plastic fles (geen glas op de baan).

2. Speelrecht en baanreservering
2.1. Het reserveren van de banen dient het gehele kalenderjaar d.m.v. het plaatsen van pasjes in het labelbord, plaats te vinden.

2.2. Speelgerechtigd zijn leden en zij, die een geldig introducé-pasje hebben verkregen (zie punt 3. Introductie).

2.3. Voor het reserveren van een baan dient men de pasjes op de juiste plaats en tijd in het labelbord te plaatsen. Dit dient aansluitend te gebeuren.

2.4. Zij, die een baan hebben gereserveerd dienen op het Tennispark aanwezig te zijn.

2.5. Er mag 30 minuten voorafgaand aan een reserveringsperiode niet op andere banen worden gespeeld.

2.6. Tijdens lessen en/of het spelen in de hal mag er niet worden gereserveerd.

2.7. Een reservering voor een enkelspel (2 of 3 personen) geldt voor de duur van 45 minuten.
Een reservering voor een dubbelspel (4 personen) levert een reserveringsduur van 60 minuten op. Als er binnen 5 minuten na de reserveringsperiode of binnen 5 minuten na ieder volgend kwartier doorspelen, geen andere spelers komen opdagen, mag worden doorgespeeld totdat het betreffende kwartier voorbij is.
Het verplaatsen van de pasjes is niet toegestaan!!

2.8. Voor de baanwisseling is de tijd van de baanklok bepalend.

2.9. Indien alle bespeelbare banen bezet zijn mag er na minimaal 30 minuten te hebben gewacht opnieuw worden gereserveerd.

2.10. Bij volledige bezetting van de banen mag een verzoek om te dubbelen niet worden geweigerd.

2.11. Juniorleden hebben op de woensdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur voorrang boven seniorleden.
Vanaf 18.00 uur gelden de volgende regels:

  • Seniorleden kunnen reserveren op alle banen.
  • Juniorleden mogen alleen op de aangewezen banen reserveren (zie mededelingenbord). Juniorleden zijn voor deze regeling 13 jaar of ouder of worden in het lopende jaar 13. Zij mogen ‘s avonds niet labelen met een jongere junior.
  • Juniorleden met een seniorlid mogen tot 20.00 uur reserveren op alle banen.

2.12. Deelnemers aan een competitie of een toernooi, dat georganiseerd wordt door ATC Veenhorst, moeten tijdens deze competitie- /toernooi- wedstrijden voorrang verlenen aan spelers, die niet deelnemen aan deze competitie of dat toernooi, m.b.t. het labelen/reserveren van een baan.

2.13. De technische commissie kan banen reserveren t.b.v. toernooien, competitie en lessen (zie het mededelingenbord voor de banen en de tijden, die dit betreffen).

2.14. De tennisleraren zijn gehouden niet meer dan 2 banen per avond te bezetten, met uitzondering van de woensdagavond drie banen. Zij dienen te rouleren volgens het afgesproken schema (zie de mededelingenkast). Indien zij zich er niet aan houden, kan men de tennisleraren ook aflabelen.

3. Introductie
3.1. Introductie van niet leden door ATC Veenhorstleden is mogelijk door middel van het aanschaffen van een introductiepasje. Alvorens kan worden gespeeld, dient men in het bezit te zijn van dit gastenpasje.

3.2. Gastenpasjes kunnen alleen worden gekocht door leden van ATC Veenhorst. Een gastenpasje kost 5,00 en is één dag geldig.

3.3. Een lid mag met 2 introducé’s slechts 1 baan bezetten.

3.4. De uitgifte van gastenpasjes geschiedt door de mensen van het restaurant.

3.5. De uitgifte van een gastenpasje kan worden geweigerd door de baancommissaris en de mensen van het restaurant i.v.m. een drukke baanbezetting.

3.6. Gastenpasjes worden op naam van de introducé en op datum gesteld en zijn niet overdraagbaar.

3.7. Een gastenpasje is tot 18.00 uur geldig. Daarna kan in overleg met de baancommissaris toestemming verleend worden tot langer doorspelen. In de regel alleen mogelijk als het niet druk is.

3.8. De introducé dient te tennissen met het introducerend lid.

3.9. Gedurende de zomervakantie is het jeugdleden van ATC Veenhorst toegestaan om tot 18.00 uur gratis een introducé mee te nemen, mits de introducé lid is van een andere vereniging en in het bezit is van een geldig KNLTB-pasje. Dit pasje doet dan dienst als gastenpasje. Voor deze introducé(s) gelden dezelfde regels als iemand met een gastenpasje.

3.10. Het introducerend lid is aansprakelijk bij overtreding van deze regels.

4. Baanverlichting
4.1. De afstelling van de verlichting van de banen wordt door de technische commissie verzorgd. De verlichting kan d.m.v. het indrukken van knoppen aan de zijkant van de schakelkasten worden ingeschakeld.

4.2. Het schakelen kan alleen gedurende een bepaalde periode van de avond. Deze periode is vanaf het begin van de duisternis tot een tijd, die afhankelijk is van de maand van het jaar. (‘s zomers 23.30). Zie mededelingenbord voor de automatische uitschakeltijden en de banen, die ‘s winters geopend blijven. Wacht eerst 10 minuten als bij het inschakelen de lampen het niet doen (tussen uitschakeling en weer inschakelen van de verlichting ligt een afkoelingsperiode van ca. 10 minuten).

4.3. De uitschakeling van de verlichting vindt als volgt plaats:- automatisch via een tijdklok, of- als u de baan voortijdig verlaat en er op de naaste baan niet wordt gespeeld, dient u de verlichting d.m.v. het indrukken van de rode knop aan de schakelkasten, uit te schakelen.

4.4. De baanverlichting dient zo efficient mogelijk te worden gebruikt.

5. Baantoezicht.
5.1. De baancommissaris ziet toe op de naleving van dit reglement. Jaarlijks worden de competitie teams door de technische commissie in een baancommissarissen-schema ingedeeld en wordt dit d.m.v. het mededelingenbord bekendgemaakt.

5.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de baancommissaris, zonodig in overleg met de technische commissie of het bestuur.

5.3. Bij vorst, opdooi en/of sneeuwval mag niet op de banen worden gespeeld. Het sneeuwvrij maken van de banen is niet toegestaan!

5.4. Bij onweer dienen de banen te worden verlaten!